Capital - Tài chính

Gói giải pháp tài chính toàn diện, chuyên biệt đáp ứng tốt nhất nhu cầu tài chính của doanh nghiệp SMEs bao gồm toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống và hiện đại.

Advertising - Truyền thông

Truyền thông sản phẩm dịch vụ tới thị trường là công việc thường xuyên của các SMEs, kèm theo đó là các vấn đề về ngân sách và lựa chọn các kênh truyền thông hợp lý... Thấu hiểu được vấn đề này, SME Care – Truyền thông ra đời nhằm cung cấp MIỄN PHÍ các Gói truyền thông quảng cáo trên toàn quốc với nhiều kênh truyền thông hấp dẫn dành cho các doanh nghiệp SMEs

Relation - Kết nối

Chuỗi hoạt động xuyên suốt kết nối cộng đồng doanh nghiệp SMEs tại từng địa phương/ ngành nghề/ hiệp hội, giúp các SMEs mở rộng các mối quan hệ bạn hàng, đối tác từ đó triển khai hoạt động kinh doanh thuận tiện hơn. Các đối tác triển khai kết nối cộng đồng doanh nghiệp của chương trình

Education - Đào tạo

MB luôn hy vọng SMEs kinh doanh có lợi nhuận nhưng trên hết chúng tôi mong muốn lợi nhuận đó phải bền vững. SME Care Education – Đào tạo ra đời với sứ mệnh hỗ trợ các SMEs trong việc đào tạo, huấn luyện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp thông qua các hình thức như:

Phản hồi khách hàng