Gói
Starter
Khách hàng được tặng 01 tuần truyền thông tại các kênh dịch vụ trong gói
Đăng ký dịch vụ truyền thông

Các kênh truyền thông

  • Website SME CARE

    Website SME CARE là cầu nối để đưa hình ảnh doanh nghiệp tới hớn 100.000 doanh nghiệp là khách hàng của MB
Khách hàng của SME CARE Truyền thông