Các gói Truyền thông

Gói tài trợ truyền thông đa kênh miễn phí 100% dành cho doanh nghiệp
trị giá lên tới 900 triệu phủ sóng toàn quốc
Đăng ký dịch vụ Truyền thông
 • Gói
  Starter

  Khách hàng được tặng 01 tuần truyền thông tại các kênh dịch vụ trong gói

  Các kênh truyền thông
  Website SME CARE
  Xem chi tiết gói
 • Gói
  Pro

  Khách hàng được tặng 01 tuần truyền thông tại các kênh dịch vụ trong gói

  Các kênh truyền thông
  Gói Starter +
  TVC sân bay
  TVC siêu thị
  Xem chi tiết gói
 • Gói
  Premium

  Khách hàng được tặng 02 tuần truyền thông tại các kênh dịch vụ trong gói

  Các kênh truyền thông
  Gói Pro +
  TVC tòa nhà văn phòng
  TVC tòa nhà chung cư
  LED tấm lớn sân bay
  Xem chi tiết gói
 • Gói
  Infinity

  Khách hàng được tặng 03 tuần truyền thông tại các kênh dịch vụ trong gói

  Các kênh truyền thông
  Gói Premium +
  Frame thang máy
  LED tấm lớn ngoài trời
  Xem chi tiết gói
tất cả các kênh truyền thông
Khách hàng của SME CARE Truyền thông