Advertising - Truyền thông

Giải pháp truyền thông đa kênh, trên toàn quốc
Video hướng dẫn
 • Gói
  Starter

  Khách hàng được tặng 01 tuần truyền thông tại các kênh dịch vụ trong gói

  Các kênh truyền thông
  Website SME CARE
 • Gói
  Pro

  Khách hàng được tặng 01 tuần truyền thông tại các kênh dịch vụ trong gói

  Các kênh truyền thông
  TVC sân bay
  TVC siêu thị
 • Gói
  Premium

  Khách hàng được tặng 02 tuần truyền thông tại các kênh dịch vụ trong gói

  Các kênh truyền thông
  Gói Pro +
  LED tấm lớn sân bay
  LED tấm lớn ngoài trời
 • Gói
  Infinity

  Khách hàng được tặng 03 tuần truyền thông tại các kênh dịch vụ trong gói

  Các kênh truyền thông
  Gói Premium +
  Frame thang máy
Đăng ký dịch vụ Truyền thông
tất cả các kênh truyền thông
Khách hàng của SME CARE Truyền thông