VAY VỐN LƯU ĐỘNG ĐỂ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Khách hàng được cấp hạn mức cho vay để thực hiện vay vốn thanh toán hàng hóa nhập khẩu

Đặc điểm nổi bật
  • Đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu thanh toán của khách hàng với lãi suất cạnh tranh.

  • Nguồn trả nợ, tài sản bảo đảm linh hoạt và phương thức trả nợ phù hợp với tình hình tài chính của khách hàng.

  • Phí thanh toán quốc tế cạnh tranh với các TCTD hàng đầu tại VN.