"Chương trình đang trong giai đoạn xây dựng, cám ơn anh/ chị đã quan tâm. SME Care by MB sẽ thông báo trong thời gian tới anh/ chị trong thời gian sớm nhất"