THƯ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU (LC)

Đặc điểm nổi bật
  • KH được hưởng lợi từ các dịch vụ giá trị gia tăng như tư vấn điều khoản LC, kiểm tra sơ bộ BCT, tạo lập BCT...

  • Dịch vụ được cung cấp, hỗ trợ và tư vấn từ các đội ngũ chuyên gia tính dụng chứng từ (CDCS Holder) hàng đầu thị trường.

  • Hồ sơ, thủ tục đơn giản, đảm bảo tiến độ của KH.

  • MB có mạng lưới ngân hàng đại lí rộng khắp trên toàn thế giới.