THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA

MB cung cấp cho KH Thẻ ghi nợ để hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng linh hoạt tiền trên tài khoản thanh toán thông qua công cụ thanh toán POS, ATM giúp thiểu rủi ro cho KH trong giao dịch tiền mặt.

Đặc điểm nổi bật
  • Cho phép KH thực hiện các giao dịch Rút tiền mặt, truy vấn số dư, in sao kê, đổi PIN trên ATM; Thanh toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ trên POS

  • MB cung cấp cho KH lựa chọn 02 hạng thẻ: Standard và Deluxe.

  • Số lượng thẻ phát hành theo nhu cầu của KH tối đa 01 thẻ chính, 19 thẻ phụ.

  • Hồ sơ thủ tục đơn giản: KH chỉ cần ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại bất kỳ điểm giao dịch nào của MB.