TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Là sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn của doanh nghiệp nhằm mục đích thực hiện các giao dịch thanh toán qua MB.

Đặc điểm nổi bật
  • Đa dạng loại tiền: VND, USD, EUR và ngoại tệ khác.

  • Thực hiện các giao dịch thuận tiện: Gửi/ rút tiền mặt/ Nhận chuyển khoản/ Thanh toán chuyển khoản

  • Được hưởng lãi suất không kỳ hạn cho số dư trên tài khoản.

  • Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi với thời gian xử lý nhanh chóng

  • Truy vấn số dư và sao kê giao dịch qua các tiện ích: SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking

  • Hồ sơ thủ tục đơn giản: mở tài khoản tại bất kỳ điểm giao dịch nào của MB trên toàn quốc