/san-pham/tai-chinh/tai-khoan-so-dep-1

Tài khoản số đẹp

Dịch vụ tài chính
Sở hữu một số tài khoản ngân hàng đẹp, dễ nhớ là nhu cầu của nhiều khách hàng đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán giúp mang lại may mắn và tạo nên đẳng cấp của doanh nghiệp với đối tác.

Tính năng

- Doanh nghiệp được chủ động lựa chọn số tài khoản theo nhu cầu;
- Kho số tài khoản tại MB phong phú, đa dạng, dễ nhớ, dễ đọc…có thể đáp ứng tối đa nhu cầu KH.
Đăng ký dịch vụ