SỔ PHỤ ĐIỆN TỬ

MB cung cấp cho KH sổ phụ tài khoản qua Emai của KH với tần suất và theo thông tin tài khoản mà KH đã đăng ký với MB nhằm quản lý dòng tiền, số dư và các giao dịch phát sinh.

Đặc điểm nổi bật
  • Sổ phụ của KH được gửi qua email, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của KH,

  • Dễ dàng quản lý dòng tiền, số dư và các phát sinh giao dịch tài khoản.

  • Đa dạng tần suất nhận sổ phụ: hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng.

  • Sổ phụ được gửi cho KH dưới dạng file PDF đã được mã khóa nhằm bảo mật thông tin và thuận tiện trong việc lưu trữ.

  • Hồ sơ thủ tục đơn giản: KH chỉ cần ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại bất kỳ điểm giao dịch nào của MB.