SME CARE BY MB

“SME Care by MB” - Chương trình chăm sóc, hỗ trợ và kết nối toàn diện cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc điểm nổi bật
  • Với kim chỉ nam trong hoạt động "Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường kinh doanh", Chương trình được thiết kế bao gồm 04 hạng mục chính.

  • Captial - Tài chính: Giải pháp tài chính trọn gói, chuyên biệt đáp ứng nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, và đặc biệt sẽ luôn có những ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp thân thiết

  • Adveritisng - Truyền thông: Giải pháp truyền thông đa kênh, trên toàn quốc nhằm đưa sản phẩm và dịch của doanh nghiệp tới cộng đồng, SME Care by MB sẽ tài trợ 100% các chi phí truyền thông cho doanh nghiệp.

  • Relation: Giải pháp kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy các mối quan hệ của chủ doanh nghiệp

  • Education: Giải pháp đào tạo, tư vấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, kiến tạo những doanh nghiệp bền vững nhờ nâng cao tri thức và kỹ năng, luôn tiến bước cùng MB!