QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

Dịch vụ quản lý dòng tiền là một giải pháp tài chính giúp các khách hàng tổ chức hoạt động theo mô hình Tập đoàn/ Tổng công ty/ công ty mẹ - con/ Doanh nghiệp có nhiều công ty thành viên/ đại lý/hệ thống phân phối có thể quản lý dòng tiền một cách tối ưu thông qua việc tập trung vốn hoặc phân bổ vốn tự động giữa các giữa tài khoản thanh toán của KH và các đơn vị thành viên.

Đặc điểm nổi bật
  • Cho phép KH lựa chọn các hình thức quản lý dòng tiền khác nhau phù hợp với nhu cầu của KH: chuyển số tiền cố định, chuyển số tiền để đảm bảo duy trì số dư tối thiểu của tài khoản thụ hưởng, chuyển số tiền để đảm bảo số dư tối đa của tài khoản nguồn.

  • Giúp KH nâng cao hiệu quả sử dụng vốn do tập trung tiền về một tài khoản; tăng cường kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp; và tiết kiệm chi phí.

  • Hồ sơ thủ tục đơn giản: KH chỉ cần ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại bất kỳ điểm giao dịch nào của MB.