NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Nộp thuế điện tử là dịch vụ MB hợp tác với Tổng cục Thuế để cung cấp cho KH tổ chức dịch vụ thanh toán thuế nội địa trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Thuế.

Đặc điểm nổi bật
  • Khách hàng được Tổng cục thuế xác nhận hoàn thiện nghĩa vụ nộp thuế ngay khi thực hiện lệnh nộp thuế điện tử thành công trên hệ thống thanh toán.

  • Nộp thuế trực tuyến tại bất kỳ đâu có internet, kể cả ngày nghỉ lễ;

  • Tiết kiệm thời gian giao dịch, chi phí đi lại và thủ tục giấy tờ;

  • Phương thức giao dịch an toàn/bảo mật hiện đại nhất được pháp luật Việt Nam và Quốc tế công nhận: Chữ ký số (CA);

Hồ sơ thủ tục đơn giản
  • Bước 1: Đăng ký dịch vụ trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế (lựa chọn MB);

  • Bước 2: Đăng ký với MB: trên website của MB hoặc đăng ký dịch vụ tại điểm giao dịch MB gần nhất.