NHỜ THU XUẤT KHẨU (DA/DP/CAD)

MB tiếp nhận và xử lý Bộ chứng từ Nhờ thu nhập khẩu do KH xuất trình với thủ tục tinh gọn và bảo mật.

Đặc điểm nổi bật
  • KH được hưởng lợi từ các tư vấn từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trên thị trường.

  • Hỗ trợ theo dõi, đôn đốc tiến độ thanh toán.

  • Hồ sơ, thủ tục đơn giản, tốc độ xử lý nhanh, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

  • MB có mạng lưới ngân hàng đại lí rộng khắp trên toàn thế giới.