NHỜ THU NHẬP KHẨU (DA/DP/CAD)

MB tiếp nhận, xử lý và thanh toán Bộ chứng từ bảo mật và tuân theo tập quán quốc tế.

Đặc điểm nổi bật
  • KH được hưởng lợi từ các dịch vụ giá trị gia tăng như tư vấn liên quan đến giao dịch từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trên thị trường.

  • Hồ sơ, thủ tục đơn giản, tốc độ xử lý nhanh, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

  • MB có mạng lưới ngân hàng đại lí rộng khắp trên toàn thế giới.