HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT CCS

Khách hàng có nguồn ngoại tệ về đáp ứng nhu cầu được áp dụng sản phẩm hoán đổi lãi suất thấp hơn lãi suất VNĐ.

Đặc điểm nổi bật
  • Giảm trừ chi phí tài chính bằng việc hoán đổi lãi suất vay VND sang lãi suất ngoại tệ cạnh tranh hơn.

  • Được tư vấn thường xuyên về diễn biến thị trường tiền tệ.