HẢI QUAN ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP NHỜ THU

Hải quan điện tử doanh nghiệp nhờ thu là dịch vụ mà Doanh nghiệp nhờ cơ quan hải quan sau khi phát sinh tờ Khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng

Đặc điểm nổi bật
  • KH chỉ phải thực hiện 01 lần đăng ký tham gia chương trình và ủy quyền trích nợ với MB mà không phải thực hiện thêm thao tác nào khác trên hệ thống của hải quan cũng như của ngân hàng nhưng được thanh toán thuế, thông quan hàng hóa tự động.

  • Thông quan hàng hóa nhanh chóng ngay khi MB thực hiện trích nợ tài khoản KH thành công.

  • Việc nộp thuế và thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của doanh nghiệp và công chức hải quan.

Hồ sơ thủ tục đơn giản
  • KH sau khi đã đăng ký dịch vụ Hải quan điện tử 247 chỉ cần thực hiện đăng ký dịch vụ Hải quan điện tử doanh nghiệp nhờ thu qua 2 bước:

  • Bước 1: Đăng ký dịch vụ trên cổng thanh toán điện tử của Tổng Cục Hải quan;

  • Bước 2: Đăng ký với MB tại điểm giao dịch MB gần nhất.