GSP TÀI TRỢ NGÀNH MAY MẶC XUẤT KHẨU

Là giải pháp tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động và các dịch vụ tài chính dành cho các KHDN vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu và/hoặc Gia công hàng may mặc cho các đối tác lớn, uy tín trong nước thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam phục vụ xuất khẩu

Đặc điểm nổi bật
  • Tỷ lệ tài trợ: Tài trợ tối đa 100% giá trị đầu vào

  • Phương thức giải ngân linh hoạt: Tiền mặt/chuyển khoản

Tài sản bảo đảm
  • Chấp thuận nhận TSBĐ đảm bảo đa dạng như: vải nguyên liệu, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, quyền đòi nợ, bất động sản…

  • Chấp thuận tín chấp một phần hoặc toàn bộ đối với từng nhóm khách hàng trên cơ sở nhận TSBĐ bổ sung là hàng hóa tồn kho doanh nghiệp tự quản và/hoặc Quyền đòi nợ/KPT hình thành từ phương án