GÓI SP TÀI TRỢ NGÀNH XĂNG DẦU

Là giải pháp tín dụng MB triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng của các khách hàng SME hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Đặc điểm nổi bật
  • Tỷ lệ tài trợ tối đa 100% giá trị hóa đơn/hợp đồng

  • TSBĐ linh hoạt và phù hợp với đặc thù ngành: TSBĐ là cửa hàng xăng dầu đã/chưa được ghi nhận trên sổ, hàng hóa là xăng dầu các loại, các TSBĐ khác theo quy định MB