GÓI SẢN PHẨM TÀI TRỢ VỐN LƯU ĐỘNG NGÀNH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Gói sản phẩm MB triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động và các dịch vụ tài chính dành cho các KHDN vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế.

Đặc điểm nổi bật
  • Thời gian cho vay: Tối đa 12 tháng/khế ước

  • Tỷ lệ tài trợ: Tối đa 100% giá trị đầu vào

  • Tín chấp đối với Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành

  • Tín chấp toàn bộ/một phần đối với bảo lãnh thực hiện hợp đồng và tạm ứng còn lại nhận hàng hóa/Quyền đòi nợ hình thành từ phương án phát hành bảo lãnh

  • Phí bảo lãnh cạnh tranh

  • Thủ tục hồ sơ linh hoạt phù hợp đặc thù ngành.