GÓI SẢN PHẨM TÀI TRỢ NGÀNH DỊCH VỤ LƯU TRÚ

Gói sản phẩm đáp ứng tổng thể nhu cầu khách hàng doanh nghiệp trong ngành Dịch vụ lưu trú tại các địa bàn phát triển du lịch.

Đặc điểm nổi bật
  • Vay vốn lưu động: Tỷ lệ tài trợ tối đa 100% giá trị hợp đồng/hóa đơn và lên tới 90% nhu cầu vốn

  • Vay vốn đầu tư dự án: Tài trợ tối đa 70% suất đầu tư và thời gian vay lên đến 15 năm

  • Tài sản bảo đảm: Tài sản hình thành từ dự án đầu tư và các TSBĐ khác theo quy định MB

  • Sử dụng trọn gói các dịch vụ: Thẻ doanh nghiệp, eMB, POS...