Gói sản phẩm dành riêng cho SME siêu nhỏ

Gói sản phẩm đáp ứng tổng thể nhu cầu khách hàng như: Cho vay vốn lưu động, Cho vay thấu chi, Thẻ tín dụng quốc tế, Cho vay ô tô, Cho vay trung dài hạn đầu tư Tài sản cố định và dự án, Phát hành Bảo lãnh và Xác nhận cung cấp tín dụng.

Giá trị cho vay
  • Phân khúc dưới 20 tỷ đồng: Tối đa 7 tỷ đồng, vay thấu chi dựa trên dòng tiền lên đến 1 tỷ đồng

  • Phân khúc từ 20 đến 100 tỷ đồng: Tối đa theo kế hoạch kinh doanh của khách hàng, vay thấu chi dựa trên dòng tiền lên tới 3 tỷ đồng, cơ chế tín chấp thấu chi linh hoạt cho KH mới tối đa lên đến 1.5 tỷ đồng

Tài sản thế chấp đa dạng
  • Thẻ tiết kiệm, tiền gửi, bất động sản, Phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, hàng tồn kho, dòng tiền từ phương án MB tài trợ đối với các chủ đầu tư/đối tác đầu ra uy tín

Tỷ lệ tài trợ
  • Tối đa 100% giá trị hợp đồng/hoá đơn và lên tới 90% nhu cầu vốn

Phát hành bảo lãnh linh hoạt
  • Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành: Tín chấp

  • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng: Tín chấp hoặc nhận Quyền đòi nợ hình thành từ phương án đối với bên thụ hưởng bảo lãnh uy tín, nguồn vốn đảm bảo.