GÓI GIẢI PHÁP TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP DOANH THU TỪ 20 TỶ ĐẾN DƯỚI 100 TỶ ĐỒNG

Gói sản phẩm đáp ứng tổng thể nhu cầu khách hàng Phân khúc doanh thu từ 20 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng như: Cho vay vốn lưu động, Cho vay thấu chi, Thẻ tín dụng quốc tế, Cho vay ô tô, Cho vay trung dài hạn đầu tư Tài sản cố định và dự án, Phát hành Bảo lãnh và Xác nhận cung cấp tín dụng.

Đặc điểm nổi bật
  • Tỷ lệ tài trợ tối đa 100% giá trị hợp đồng/hóa đơn và lên tới 90% nhu cầu vốn.

  • Giá trị cho vay tối đa theo nhu cầu Khách hàng, vay thấu chi dựa trên dòng tiền lên tới 3 tỷ đồng và cơ chế tín chấp thấu chi linh hoạt cho KH mới tối đa lên đến 1.5 tỷ đồng

  • Phát hành bảo lãnh tín chấp BLDT, BLBH: Tín chấp

  • Phát hành Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng: Tín chấp hoặc nhận Quyền đòi nợ hình thành từ phương án đối với bên thụ hưởng bảo lãnh uy tín, nguồn vốn đảm bảo.

  • Tài sản thế chấp đa dạng (Thẻ tiết kiệm, tiền gửi , bất động sản, Phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, hàng tồn kho, dòng tiền từ phương án MB tài trợ đối với các chủ đầu tư/đối tác đầu ra uy tín)

  • Đơn giản hóa thủ tục hồ sơ phê duyệt và hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn