GÓI GIẢI PHÁP KINH DOANH

Gói Giải pháp kinh doanh là tập hợp các sản phẩm gồm tiền gửi, tiền vay, dịch vụ thanh toán trong nước của dành cho khách hàng SME phục vụ theo quy mô hoạt động, giao dịch của doanh nghiệp.

Đặc điểm nổi bật
  • Khách hàng có thể đăng ký theo 1 trong 2 hình thức: duy trì số dư huy động vốn hoặc đóng phí trọn gói.

  • Gồm 3 mức độ ưu đãi tăng dần từ Silver, Gold, Platinum theo mức phí trọn gói khách hàng đóng hoặc số dư tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản thanh toán;

  • Khách hàng được nhận ngay các ưu đãi: miễn phí mở, duy trì tài khoản, phí thường niên dịch vụ BIZ MB, SMS, phí ủy thác trả lương qua tài khoản, miễn phí chuyển tiền trong MB, Phí chuyển tiền ngoài MB với giao dịch giá trị nhỏ hơn 500 triệu và giảm phí chuyển tiền ngoài MB đối với giao dịch giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, giảm 10% lãi suất thấu chi.