GÓI DỊCH VỤ TÀI KHOẢN

Gói dịch vụ tài khoản là tập hợp các sản phẩm tài khoản và các dịch vụ thanh toán nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán giao dịch trong nước của khách hàng mới chưa từng giao dịch tại MB với chi phí ưu đãi.

Đặc điểm nổi bật
  • KH chỉ cần đăng ký một lần và được sử dụng nhiều dịch vụ.

KH mới đăng ký sử dụng gói dịch vụ tài khoản được hưởng ngay ưu đãi trong 06 tháng:
  • Miễn phí mở, duy trì tài khoản

  • Miễn phí BIZ MB và SMS banking năm đầu tiên.

  • Miễn phí ủy thác trả lương qua tài khoản năm đầu tiên

  • Miễn phí chuyển tiền trong hệ thống MB

  • Miễn phí chuyển tiền ngoài hệ thống MB với giao dịch dưới 500 triệu đồng.

  • Giảm phí giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống MB với giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên.