CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ ONLINE

Thực hiện các giao dịch chuyển tiền quốc tế trên nền tảng số với tốc độ vượt trội và tiện ích ưu việt.

Đặc điểm nổi bật
  • Tiết kiệm chí phí, thời gian, không cần đến trực tiếp CN để thực hiện giao dịch.

  • Tính tiện dụng cao do không cần in các hồ sơ giấy, ưu tiên luồng xử lý tốc độ cao.

  • Thuận tiện theo dõi tình trạng giao dịch, chủ động lấy điện SWIFT trên eMB