CHUYỂN TIỀN ĐẾN TỪ NƯỚC NGOÀI (TTR)

Dịch vụ nhận tiền và báo có đơn giản, bảo mật và nhanh chóng từ các quốc gia trên thế giới.

Đặc điểm nổi bật
  • MB có mạng lưới ngân hàng đại lí rộng khắp trên toàn thế giới.

  • Tham gia sáng kiến SWIFT gpi, KH của MB được hưởng lợi từ tốc độ xử lý giao dịch nhanh hàng đầu trên thị trường.

  • KH của MB được tư vấn đơn giản, chính xác và nhất quán về các thủ tục thanh toán, về cấm vận và phòng chống rửa tiền.