CHO VAY DỰA TRÊN L/C GỐC

Khách hàng được tài trợ vốn ngay khi có L/C, được bổ sung vốn lưu động để thực hiện sản xuất đơn hàng xuất khẩu.

Đặc điểm nổi bật
  • Được tài trợ vốn ngay khi có L/C,

  • Có thể nhận 100% TSBĐ là nguồn thu từ chính L/C XK tài trợ.

  • Tỷ lệ tài trợ lên tới 90% giá trị LC

  • Dịch vụ tư vấn chất lượng cao