CHO VAY DỰA TRÊN BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU

Khách hàng được tài trợ vốn ngay khi đã hoàn thiện bộ chứng từ gửi đi đòi tiền, bổ sung vốn lưu động để thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh.

Đặc điểm nổi bật
  • Đồng tiền chiết khấu: VNĐ hoặc ngoại tệ

  • Theo các phương thức Phương thức DP, DA, CAD, TTR trả ngay,

  • Tỷ lệ cho vay tối đa 98% giá trị bộ chứng từ