BẢO HIỂM TAI NẠN 360

Sản phẩm Bảo hiểm tai nạn 360 được cung cấp tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Quân đội MB Bank

Đặc điểm nổi bật
  • Tuổi tham gia: từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi

  • Thời hạn bảo hiểm: 1 năm, tái tục hàng năm đến khi NĐBH 65 tuổi

  • Phương thức và Định kỳ đóng phí: Trích phí tự động từ tài khoản hàng tháng

Quyền lợi
  • Chi trả 300.000.000 đồng trong trường hợp NĐBH tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn; hoặc chi trả lên đến 300.000.000 đồng trong trường hợp NĐBH bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.

  • Quyền lợi bảo hiểm được nhân đôi nếu tai nạn xảy ra ở nước ngoài hoặc trên các chuyến bay thương mại.

  • Chi trả 600.000 đồng/ngày nếu NĐBH phải nhập viện nội trú do tai nạn từ 2 ngày trở lên.