Giới thiệu

Tìm hiểu về SME CARE

Tin giới thiệu - 07/11/2019

“SME Care by MB” là chuỗi sản phẩm bao gồm nhiều Chương trình hỗ trợ/ưu đãi dành cho các khách hàng SME gồm:

C – Capital – Tài Chính: phát triển các giải pháp tài chính toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp;

A – Advertising - Quảng cáo, truyền thông: hỗ trợ cung cấp các gói truyền thông quảng cáo cho doanh nghiệp SME ;

R – Relation – Kết nối quan hệ: cung cấp giải pháp kết nối trực tuyến cộng đồng SME Việt, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới các mối quan hệ và bạn hàng;

E – Education – Hỗ trợ giáo dục đào tạo: thiết lập khóa đào tạo miễn phí cho doanh nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc thực tiễn từ hoạt động kinh doanh thông qua việc mời các chuyên gia đầu ngành (quyết toán thuế, thủ tục hải quan…), giảng viên cao cấp tại các trường đại học trong và ngoài nước hoặc tổ chức workshop theo từng vấn đề có tính chất thời sự, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.